Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

«Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών»


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Σε πείσμα των εποχών διάβρωσης και γενικευμένης αδιαφορίας που βιώνουμε, όπου ο καταναλωτισμός και η ευζωία αποτελούν τις υπέρτατες αξίες των αλλοτριωμένων και «προοδευτικών» αστών (κυρίως), κάποιοι σε πείσμα των καιρών πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα. Στον ΘΕΟΦΙΛΟ, έναν μη κυβερνητικό οργανισμό στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας, κάποιοι άνθρωποι δίνουν σε καθημερινή βάση μια σκληρή μάχη για να βοηθήσουν όσους φέρνουν στον κόσμο πολλά παιδικά χαμόγελα, θέτοντας τα θεμέλια για το μέλλον του τόπου και του Έθνους. Εμείς θεωρήσαμε στοιχειώδη μας υποχρέωση να παρουσιάσουμε το πολυσχιδές έργο της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης, που έχει επισημανθεί εξάλλου από.......
κορυφαίους παράγοντες του τόπου.
Υπάρχει σήμερα ενδιαφέρον από την κοινωνία για τη στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας; 

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός "ΘΕΟΦΙΛΟΣ" λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και βασικός σκοπός μας είναι η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ως προς τις ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών. Ευτυχώς βλέπουμε όλο και περισσότεροι Έλληνες να ....ευαισθητοποιούνται και να αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών ως κύριο μέτρο αντιμετώπισης του σοβαρού δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.
Γιατί οι Έλληνες δεν κάνουν σήμερα παιδιά; Τι είναι αυτό που ωθεί κάποιους να στερηθούν συνειδητά το παιδικό χαμόγελο; 

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και  η δυσκολία των νέων να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο έχουν  ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του γάμου και της τεκνοποίησης. Η συνειδητή στέρηση του παιδικού χαμόγελου είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να εξαλείψουμε από την αντίληψη των νέων και απαιτεί κοινό αγώνα του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών.
Είμαστε μια κοινωνία που γηράσκει. Τι κίνητρα πρέπει να δοθούν από την Πολιτεία, ώστε να αντιστραφεί αυτή η τάση σε βάθος χρόνου; 

Η Πολιτεία με τη συμμετοχή όλων των πολιτών, όπως  εταιρείες, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας οφείλουν να συντονίσουν τις ενέργειές τους προς αυτή τη κατεύθυνση και να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα κίνητρα ώστε να καλυφθούν απόλυτα οι πολύτεκνες οικογένειες ως προς τις βασικές ανάγκες στέγης, διατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών.
Οι πολυάριθμες δυστυχώς εκτρώσεις στην Ελλάδα, αποτελούν ένα θλιβερότατο φαινόμενο, το οποίο έχει και ηθική διάσταση. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το κακό; 
Βασικό μέτρο είναι η στήριξη της μέλλουσας  μητέρας, ηθικά και οικονομικά, για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που θα επιφέρει ο ερχομός του παιδιού της. 
Φυσικά η οικογένεια και το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να αναλάβουν τον καίριο συμβουλευτικό ρόλο και την συνεχή ενημέρωση των νέων.

Πώς βοηθά ο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» τις πολύτεκνες οικογένειες; Ποιες υπηρεσίες προσφέρει; 
Ένας σύντομος απολογισμός της δράσης και των προγραμμάτων του Οργανισμού έχει ως εξής:  
 Κοινωνική Υπηρεσία: η Υπηρεσία λειτουργεί με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών, διασύνδεση εξυπηρετούμενων οικογενειών με φορείς κοινωνικών προγραμμάτων, συνηγορία υπέρ οικογενειών οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. Η Υπηρεσία απασχολεί έμμισθους και εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλους επιστήμονες για την εγκυρότερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των οικογενειών.  Καθημερινά δέχεται πλειάδα τηλεφωνημάτων από όλη την Ελλάδα και εξυπηρετεί εκατοντάδες οικογένειες στους διάφορους τομείς που καλύπτει.
 Προγράμματα Αναδοχής Μέλη και φίλοι  του ΘΕΟΦΙΛΟΥ γίνονται ανάδοχοι μέσω των προγραμμάτων κοινωνικής αναδοχής του Οργανισμού, είτε με τη βάπτιση παιδιού από πολύτεκνη οικογένεια , είτε με την οικονομική στήριξη παιδιού ή φοιτητή από πολύτεκνη οικογένεια  στέλνοντας κάθε μήνα, μέσω του Θεόφιλου, 100 ευρώ.  Τα Προγράμματα Αναδοχής καλύπτουν σήμερα περισσότερες από 100 οικογένειες ανά την επικράτεια, αριθμός που τριπλασιάστηκε τους τελευταίους 12 μήνες. 
 Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση: Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ προσφέρει χρηματική βοήθεια σε παιδιά πολυτέκνων πού αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα υγείας.
 Τομέας Προστασίας του Αγέννητου Παιδιού: Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ στηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά την κυοφορούσα μητέρα που αντιμετωπίζει το δίλημμα ή που δεν έχει στήριξη από το οικογενειακό της περιβάλλον μέσω της ψυχολογικής και οικονομικής βοήθειας που παρέχουμε καθώς και με την παραπομπή της κυοφορούσας σε άλλους αντίστοιχους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ο Οργανισμός έχει εκδώσει το ενημερωτικό φυλλάδιο «Μαμά ζω  και ας μη το ξέρεις….» το οποίο τύπωσε σε 50.000 αντίτυπα και το διανέμει δωρεάν. Ήδη έχουν αποσταλεί πάνω από 20.000 αντίτυπα σε τοπικούς φορείς, ενορίες και σχολεία με συνολικό κόστος που ξεπερνά τις 5000 ευρώ για τα έντυπα και τα μεταφορικά τους.  
 Νομικές συμβουλές: Ο Οργανισμός  προσφέρει νομικές συμβουλές σε πολύτεκνες οικογένειες και μητέρες, μέσα από μία υπηρεσία στελεχωμένη από ομάδα διακεκριμένων εθελοντών νομικών.
 Δίκτυο Προώθησης Βιοκαλλιεργειών και Προϊόντων: Επειδή η βιωσιμότητα της Ελληνικής υπαίθρου στηρίζεται στην διορατικότητα και την ανάγκη προσαρμογής των καλλιεργειών μας στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς έχουμε ξεκινήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε πέντε Νομούς της χώρας μας, το οποίο θα επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλες περιοχές, για τη προώθηση των βιοκαλλιεργειών και την σωστή παρουσίαση των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές.  Εντός ενός προγράμματος συγχρηματοδοτούμενου από την ευρωπαϊκή ένωση έχουμε δημιουργήσει μια ενημερωτική ιστοσελίδα (www.bio-diktio.gr)  μέσα από την οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες αλλά και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τον ειδικό γεωπόνο για προβλήματα και λύσεις εντός ενός δικτύου επικοινωνίας. Επίσης ο Οργανισμός έχει εκδώσει και τον Οδηγό Βιοκαλλιεργειών ο οποίος διανέμεται δωρεάν σε παιδιά και νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν . 
 Το Σπίτι της Πολύτεκνης Οικογένειας στην Τήνο: Ο Θεόφιλος, για να εκπαιδεύσει τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, κτίζει ένα πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο, πού θα προσφέρει στα παιδιά αυτά επιστημονική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα βιολογικών και οικολογικών καλλιεργειών. Έτσι τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομικά το μέλλον τους, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις ιδιαιτέρες πατρίδες τους.
 Αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης: Ένας από τους βασικότερους τομείς στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας είναι οι αποστολές στην επαρχία ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρουχισμός, σχολικά είδη, παιχνίδια) τα οποία συλλέγει ο Οργανισμός από δωρητές και χορηγούς.  Στα τρία χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού έχουν σταλεί πάνω από 5.000 δέματα σε πολύτεκνες οικογένειες με συνολικό κόστος να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ σε αξία και κόστος μεταφοράς. Όσοι από τούς φίλους και τα μέλη θέλουν να προσφέρουν είδη θα πρέπει να συνεισφέρουν και ένα μικρό χρηματικό ποσό για τα μεταφορικά έξοδα, καθώς όλα μας τα είδη αποστέλλονται στην επαρχία και τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από χορηγό. 
 Αποστολές Αγροτικών Προϊόντων: Στα πλαίσια ενίσχυσης των αγροτικών περιοχών και δραστηριοτήτων ο Οργανισμός εντός του 2007 αγόρασε 30 πρόβατα, ως ενίσχυση για πολύτεκνη οικογένεια κτηνοτρόφων στη περιοχή του νομού Σερρών. Επίσης προέβη στην αγορά 20 τόνων πατάτας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Δράμας που στείλαμε στις πολύτεκνες οικογένειες του Νομού Άρτας, και αντίστοιχα την αγορά 20 τόνων πορτοκαλιών που αγοράσαμε από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Άρτας και στείλαμε σε πολύτεκνες οικογένειες στην περιφέρεια του νομού Δράμας. Το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.
 Δανειστικές βιβλιοθήκες: Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει δανειστικές βιβλιοθήκες σε Συλλόγους Πολυτέκνων, τις οποίες εμπλουτίζει συνεχώς με νέα βιβλία πού προσφέρονται από ιδιώτες και εκδοτικούς οίκους. Οι αποστολές σε βιβλία εντός του 2007 ξεπερνούν τα 100 κιβώτια και στον προγραμματισμό του 2008 θέλουμε να προσθέσουμε και την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στις τοπικές βιβλιοθήκες. Και σε αυτήν την περίπτωση, όποιος θέλει να προσφέρει βιβλία/υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα  θα πρέπει να καταβάλει και ένα μικρό ποσό για τα μεταφορικά έξοδα καθότι αποστέλλονται δωρεάν στους συλλόγους πολυτέκνων της επικράτειας.
 Εκδόσεις: Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ έχει εκδώσει μέχρι τώρα δύο βιβλία για την ενημέρωση των πολυτέκνων και τριτέκνων. Πρόκειται για τον Οδηγό Πληροφοριών-Παροχών για τις Πολύτεκνες και Τρίτεκνες Οικογένειες. Φέτος προσθέσαμε και τον Οδηγό Βιολογικών Καλλιεργειών. Επίσης, ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ έχει επιμεληθεί την παραγωγή του DVD Δημογραφικό – Ελλάδα Ώρα Μηδέν και το τμήμα της Προστασίας Αγέννητου Παιδιού διανέμει το DVD « Το Θαύμα της Ζωής».
 Τράπεζα αίματος: Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ έχει δημιουργήσει Τράπεζα Αίματος για τις ιατρικές ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών. Δώστε αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας την εκεί αιμοδοσία ότι το αίμα προορίζεται για την Τράπεζα Αίματος του ΘΕΟΦΙΛΟΥ, που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Θυμηθείτε: πέντε λεπτά μπορούν να σώσουν μία ζωή.

Υπάρχει συνεργασία με το κράτος και σε ποιο επίπεδο; 

Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Ανάπτυξης ως προς το Δίκτυο Προώθησης Βιοκαλλιεργειών και προϊόντων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περισσότερη συνεργασία απαιτείται από την Πολιτεία και περισσότερες αρμοδιότητες πρέπει να περάσουν σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι από τον δυσκίνητο μηχανισμό του Δημοσίου.

Πώς μπορεί ένας πολίτης να σας βοηθήσει στο έργο σας; 
Ο Οργανισμός έχει μεγάλες ανάγκες σε εθελοντική εργασία για να καλυφθούν απόλυτα οι δραστηριότητες που προγραμματίζουμε κατά καιρούς. Επίσης  υπάρχουν πάντα ανάγκες από χορηγίες σε είδος (τρόφιμα, ρουχισμό, βιβλία) από εταιρείες τα οποία διοχετεύονται στις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς  φυσικά και οικονομικές ανάγκες οι οποίες καλύπτονται από δωρεές. Προτρέπουμε τους Έλληνες να ενταχθούν στα προγράμματα αναδοχής του Οργανισμού, όπου αναλαμβάνουν την οικονομική στήριξη ενός παιδιού από πολύτεκνη ελληνική οικογένεια για να καλυφθούν ανάγκες όπως η εκπαίδευση του παιδιού, κάλυψη ιατρικών περιπτώσεων και άλλες  βασικές ανάγκες διαβίωσης της οικογένειας.


Ενισχύστε το φιλανθρωπικό έργο του ΜΚΟ «Θεόφιλος». Καταθέστε την αγάπη σας στις Τράπεζες:
ΕΘΝΙΚΗ: 065/296010-95
ΑΓΡΟΤΙΚΗ:011 04 003020 81
ΕUROBANK:0026.0438.10.0200042538
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5067-021628-838
ΚΥΠΡΟΥ: 15941045
ALPHA: 123002002006747

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου