Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Κριτήρια επιλογής δικαιούχων για πρόγραμμα διανομής δωρεάν τροφίμων

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων και φορέων (δήμων, νομικών προσώπων δήμων, κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, μητροπόλεων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλόγων, σωματείων κτλ.), στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους, που υλοποιείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθορίζονται με ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΒΕΔΓΒ-4ΒΨ).

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων:
Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων και είναι:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
- Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
- Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
- Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
- Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
- Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Κριτήριο επιλεξιμότητας φορέων εκπροσώπησης

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπροσώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:

1. Οι δήμοι όλης της χώρας.
2. Τα ΝΠΔΔ στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ., Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.).
3. Τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ., Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α ́ βαθμού, ΜΚΟ κ.ά.).
4. Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Όπως προβλέπει η ΚΥΑ, όλοι οι φορείς θα πρέπει από 1/4-15/5 κάθε χρόνο να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στις αρμόδιες Αρχές. Μέχρι τις 31/5, οι επιλέξιμοι φορείς εκπροσώπησης, υποβάλλουν το πλήρη φάκελο, ενώ το αργότερο μέχρι 15/6 έκαστου έτους, θα πρέπει να έχει αποσταλεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των ενδιαφερομένων -τελικών δικαιούχων της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου